Archief

In het kader van het ‘Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen’ zijn verschillende werkgroepen opgestart. Eén werkgroep richt zich op het werken met leeruitkomsten. In deze workshop worden twee producten van de werkgroep gepresenteerd en toegelicht. De eerste is de ‘Handreiking werken met leeruitkomsten’ met daarin opgenomen het op...

Veerkracht is een belangrijke factor die leraren helpt om te gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen in het beroep. Maar hoe kunnen we al tijdens de lerarenopleiding aandacht besteden aan het thema veerkracht, en het versterken daarvan? Wij ontwikkelden een educatief bordspel 'FLORERAAR?! dat...