Archief

In de Rotterdamse context merken we dat als de studenten zelf groepjes voor samenwerkingsopdrachten samenstellen, ze vaak zijn samengesteld op basis van etniciteit. We presenteren ons onderzoek waarmee we in kaart brengen hoe samenwerkingsgroepen worden samengesteld bij het Instituut voor Lerarenopleiding (IvL), vanuit student- en...