Archief

Op de opleiding tot leraar basisonderwijs van Hogeschool KPZ begeleiden we studenten tot veerkrachtige leraren met een stevige narratieve persoonlijke professionele identiteit en een ‘eigen kleur’. Dit doen we binnen de programmalijn Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO-lijn), altijd in verbinding met vak en praktijk. Binnen de PPO-lijn...