Archief

“Ik voel mij gevangen tussen twee werelden”(uitspraak pabo-student). Om verbindingen tussen de wereld van de opleidingsinstelling en de wereld van de onderwijspraktijk verder te versterken, ontwikkelden we een innovatieve set verbindingskaartengebaseerd op het voeren van een waardengerichte dialoog. Welke kansen zie jij met deze verbindingskaarten...