Archief

Windesheim, domein B&E, start in 2023 een pilot Valideringsassessment voor studenten met werkervaring. Dit houdt in: het holistisch leerwegonafhankelijk beoordelen van iemands leerervaringen en het adviseren over het verdere leertraject. We gaan onderzoeken hoe langstudeerders met meerjarige, onbevoegde leservaring gestimuleerd èn gefaciliteerd kunnen worden bij...