Archief

Het project Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek heeft de mogelijkheden, ervaringen en behoeften geïnventariseerd die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben om zich te ontwikkelen. In deze presentatie bespreken we kansen en knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen en wat deze voor leerkrachten (in landelijke...