Archief

Hogeschool KPZ leidt op tot veerkrachtige leraren met een stevige professionele identiteit. Het belang van professionele identiteitsontwikkeling voor leraren is doorgedrongen tot de lerarenopleidingen. Zij ondersteunen studenten veelal bij hun professionele identiteitsontwikkeling. Op hogeschool KPZ gebeurt dit in de Persoonlijke Professionele Ontwikkelingslijn (PPO-lijn)....