Archief

Onderwijs aan toekomstig leraren beroepsonderwijs (vmbo/mbo) moet actueel zijn. Een kansrijk ontwerp hiervoor is een hybride leeromgeving, waarbij de traditionele grenzen tussen school en werk vervangen zijn door een omgeving waarin leren en werken met elkaar zijn verweven. Door in deze hybride leeromgeving van docenten-in-opleiding...