Beroepsonderwijs: complexe begeleiding in een hybride leeromgeving met complexe situaties

Beroepsonderwijs: complexe begeleiding in een hybride leeromgeving met complexe situaties

Beroepsonderwijs: complexe begeleiding in een hybride leeromgeving met complexe situaties

Workshop (60 minuten)430Anne-Margreet Pol, Christelijke Hogeschool Windesheim; Michel Greven, Christelijke Hogeschool Windesheim

Zaal 319di 15:00 - 16:00

Onderwijs in het beroepsonderwijs moet aansluiten op de actualiteit in het beroepenveld. Dit vraagt om een continue afstemming tussen hetgeen er in het onderwijs gebeurt en in het beroepenveld speelt. Het gaat om inhoud, maar nog meer om begeleiding van heterogene studentengroepen. Een complex proces, dat we samen inzichtelijk maken.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
beroepsonderwijs, hybride leeromgeving, lerarenopleiding
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.