Archief

Wereldwijd groeit het inzicht dat wij op verantwoorde wijze actie moeten ondernemen voor het realiseren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het onderwijs.De workshop biedt deelnemers gelegenheid het eigen onderwijs te spiegelen aan bestaande initiatieven en...