Leraren (in opleiding) als sociale changemakers

Leraren (in opleiding) als sociale changemakers

Leraren (in opleiding) als sociale changemakers

Workshop (60 minuten)134Stellavan der Wal-Maris, Hogeschool Marnix Academie; Eva Kuijpers, Hogeschool Marnix Academie

Zaal 214di 15:00 - 16:00

Wereldwijd groeit het inzicht dat wij op verantwoorde wijze actie moeten ondernemen voor het realiseren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het onderwijs.De workshop biedt deelnemers gelegenheid het eigen onderwijs te spiegelen aan bestaande initiatieven en geeft input voor doorontwikkeling.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
burgerschapsvorming, changemakers
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.