Archief

Het onderwerp van dit rondetafelgesprek is responsiviteit in de lerarenopleiding. Responsief leerkrachtgedrag is de manier van reageren op of het bijsturen van leerlinggedrag waarbij tegemoet gekomen wordt aan emotionele behoeften van veiligheid en goed contact met leerlingen. Juist in situaties waarin leerlingen storend gedrag vertonen...