Archief

Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, is een ervaringsgericht onderzoekscollectief van 3 leraren en 3 pabodocenten olv lector Hester IJsseling, focussend op de pedagogische dimensie. Eén onderzoeksbenadering is schrijven over praktijkervaringen. We presenteren een boekje met ervaringsverhalen en gaan in gesprek...