Professionaliseren met hart en ziel: onderwijsverhalen

Professionaliseren met hart en ziel: onderwijsverhalen

Professionaliseren met hart en ziel: onderwijsverhalen

Workshop (60 minuten)432Hester IJsseling, Thomas More Hogeschool; Jeannette Benschop, Thomas More Hogeschool

Zaal 112ma 12:00 - 13:00

Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, is een ervaringsgericht onderzoekscollectief van 3 leraren en 3 pabodocenten olv lector Hester IJsseling, focussend op de pedagogische dimensie. Eén onderzoeksbenadering is schrijven over praktijkervaringen. We presenteren een boekje met ervaringsverhalen en gaan in gesprek over de ervaring als kennisbron.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Ervaringsgericht, Fenomenologie, Professionalisering
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.