Archief

Het Vlaams Talenplatform-rapport (2021-2022) toont de bezorgdheid van taalleerkrachten over de kwaliteit van het huidig talenonderwijs. Ze willen meer focus op grammatica en woordenschat, wat botst met de huidige communicatieve leerplannen. De Commissie Beter Onderwijs (Brinckman & Versluys, 2021) benadrukt de rol van leerkrachten bij...