Naar een effectief evaluatiebeleid bij Moderne Vreemde Talen in functie van het taalleerproces

Naar een effectief evaluatiebeleid bij Moderne Vreemde Talen in functie van het taalleerproces

Naar een effectief evaluatiebeleid bij Moderne Vreemde Talen in functie van het taalleerproces

Rondetafelgesprek (30 minuten)125Joëlle Verelst, Karel de Grote Hogeschool

Stage entertainment loungema 14:00 - 14:30

Het Vlaams Talenplatform-rapport (2021-2022) toont de bezorgdheid van taalleerkrachten over de kwaliteit van het huidig talenonderwijs. Ze willen meer focus op grammatica en woordenschat, wat botst met de huidige communicatieve leerplannen. De Commissie Beter Onderwijs (Brinckman & Versluys, 2021) benadrukt de rol van leerkrachten bij taalstimulering en cognitieve optimalisatie.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
evaluatiebeleid, Moderne Vreemde Talen (MVT)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.