Archief

Het vormgeven van krachtige inductieprogramma’s wordt steeds belangrijker, maar is een complex proces waarin verschillende afwegingen en keuzes een rol spelen. In dit rondetafelgesprek worden vier kwesties over eigenaarschap, maatwerk, complexiteit en beginnende professionals geïntroduceerd en bediscussieerd, met als doel de professionele dialoog te verdiepen...

Lerarenopleiders en startercoaches uit partnerschappen van Saxion hebben kennisobjecten ontworpen voor de begeleiding van starters en afstudeerders. In deze workshop experimenteer je met kennisobjecten voor vier thema’s: ouderbetrokkenheid, klassenmanagement, onderwijsondersteuningsbehoefte en werkdruk. We delen inzichten over netwerkleren en hoe lerarenopleiding en werkveld samen de kwaliteit...