Kwesties in het vormgeven van inductie van startende leraren: aanzet tot een professionele dialoog

Kwesties in het vormgeven van inductie van startende leraren: aanzet tot een professionele dialoog

Kwesties in het vormgeven van inductie van startende leraren: aanzet tot een professionele dialoog

Rondetafelgesprek (30 minuten)357Harmen Schaap, Radboud Docentenacademie; Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool Arnhem & Nijmegen

Zaal 110di 12:20 - 12:50

Het vormgeven van krachtige inductieprogramma’s wordt steeds belangrijker, maar is een complex proces waarin verschillende afwegingen en keuzes een rol spelen. In dit rondetafelgesprek worden vier kwesties over eigenaarschap, maatwerk, complexiteit en beginnende professionals geïntroduceerd en bediscussieerd, met als doel de professionele dialoog te verdiepen en te verbreden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Inductie, Kwesties, Startende leraren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.