Archief

Lerarenopleidingen maken in toenemende mate gebruik van een integraal oordeel. Het ontwikkelen en implementeren hiervan is echter geen sinecure, vanwege kwesties over validiteit, samenhang en werk- en studeerbaarheid. In dit rondetafelgesprek worden deze kwesties geïllustreerd en bediscussieerd vanuit het perspectief van toets- en feedbackgeletterdheid van...