Integraal beoordelen in lerarenopleidingen: wat is het en hoe doe je dat?

Integraal beoordelen in lerarenopleidingen: wat is het en hoe doe je dat?

Integraal beoordelen in lerarenopleidingen: wat is het en hoe doe je dat?

Rondetafelgesprek (30 minuten)353Harmen Schaap, Radboud Docentenacademie; Tamara van Woezik, Radboud Docenten Academie; Roald Verhoeff, Radboud Docentenacademie

Zaal 110di 11:10 - 12:10

Lerarenopleidingen maken in toenemende mate gebruik van een integraal oordeel. Het ontwikkelen en implementeren hiervan is echter geen sinecure, vanwege kwesties over validiteit, samenhang en werk- en studeerbaarheid. In dit rondetafelgesprek worden deze kwesties geïllustreerd en bediscussieerd vanuit het perspectief van toets- en feedbackgeletterdheid van zowel studenten als lerarenopleiders.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Expertoordeel, Holistisch toetsen, Integraal beoordelen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.