Archief

Recent startte in Vlaanderen de modernisering van het secundair onderwijs. Deze onderwijsvernieuwing stuurde aan op meer maatschappelijk relevant onderwijs, flexibele leeromgevingen, sterkere vakkenintegratie en meer interessegerichte oriëntering. Scholen kregen een relatief grote autonomie in de manier waarop ze deze doelen van de modernisering inbedden in...

In het Sprong Voorwaarts kennislab ‘Bevorderen kansengelijkheid’ hebben onderzoekers, leraren en lerarenopleiders gezamenlijk vier masterclasses ontwikkeld waarmee zowel in lerarenopleidingen als in de onderwijspraktijk (po/vo) de kennis kan worden verrijkt over kansengelijkheid en over hoe deze kan worden bevorderd. De thema’s van de vier masterclasses...