Archief

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, …. nemen deel aan tal van (thematische) werkgroepen. De ervaren effectiviteit en concrete output optimaliseren is zinvol. ‘Team School’ biedt een wetenschappelijk onderbouwd kader om de bijeenkomsten van deze leergemeenschappen maximaal te benutten voor schoolontwikkeling, professionalisering én waardevolle netwerking....