Team school: hoe leergemeenschappen bijdragen aan professionalisering

Team school: hoe leergemeenschappen bijdragen aan professionalisering

Team school: hoe leergemeenschappen bijdragen aan professionalisering

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)82Wouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen, België; Els Tanghe, Universiteit Antwerpen, België

Restaurantma 13:25 - 14:25

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, … maken (schooloverschrijdend) deel uit van structureel georganiseerde vakwerkgroepen, themawerkgroepen, interdisciplinaire netwerken. Er wordt hard gewerkt in deze teams. Toch zijn er onder andere verzuchtingen dat het te veel een ‘praatbarak’ is, de inhoudelijk output beperkt blijft of de bijdrage van deelnemers onevenwichtig is. ‘Team School’ biedt een kader om (bestaande) professionele leergemeenschappen zodanig te organiseren dat ze maximaal kwaliteitsvolle schoolontwikkeling kunnen nastreven én bijdragen aan een sterke beroepsprofessionalisering. Aan de hand van in kaart gebrachte sterktes en uitdagingen komen we tot belangrijke randvoorwaarden omtrent de organisatie en uitrol van professionele leergemeenschappen. Vervolgens schetsen we een kader waarbij professionele leergemeenschappen geïntegreerd zijn in het brede schoolbeleid en deze ook gefaciliteerd worden. We gaan dieper in op succesfactoren van leergemeenschappen waarin werkelijk gezamenlijke schoolontwikkeling gebeurt. Deze inzichten zijn gebaseerd op onderzoek en vele praktijkervaringen die ondertussen ook werden gebundeld in het boek: Schelfhout, W. et al. (2019). Team School. Leergemeenschappen creëren in onderwijs. Lannoo Campus: Leuven.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
professionele leergemeenschappen, teacher teams
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.