Archief

Om leraren voor te bereiden op een veranderend beroep is het praktijkonderzoek een verplicht onderdeel van lerarenopleidingen. De hier gepresenteerde studie is erop gericht in kaart te brengen welke doelen docenten-in-opleiding nastreven met praktijkonderzoek in relatie tot hun toekomstig beroep. Uitkomsten laten verschillende manieren zien...