DE IMPACT VAN PRAKTIJKONDERZOEK OP LERAREN IN OPLEIDING EN HUN TOEKOMSTIGE BEROEP

DE IMPACT VAN PRAKTIJKONDERZOEK OP LERAREN IN OPLEIDING EN HUN TOEKOMSTIGE BEROEP

DE IMPACT VAN PRAKTIJKONDERZOEK OP LERAREN IN OPLEIDING EN HUN TOEKOMSTIGE BEROEP

Individuele presentatie (30 minuten)340Michiel Dam, Universiteit Leiden, ICLON; Micha Ummels, Universiteit Utrecht, FI

Zaal 211di 12:20 - 12:50

Om leraren voor te bereiden op een veranderend beroep is het praktijkonderzoek een verplicht onderdeel van lerarenopleidingen. De hier gepresenteerde studie is erop gericht in kaart te brengen welke doelen docenten-in-opleiding nastreven met praktijkonderzoek in relatie tot hun toekomstig beroep. Uitkomsten laten verschillende manieren zien waarop praktijkonderzoek van waarde is.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Praktijkonderzoek
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.