Archief

Onderzoek (n = 91) op lerarennetwerken binnen vier pabo-opleidingen toont aan dat studenten hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden verbeteren, vooral wanneer groepsdoelen, wederzijdse afhankelijkheid en een gevoel van gezamenlijkheid worden gestimuleerd. Actieve werkvormen, zoals het aanpakken van deelproblemen in subgroepen en het rouleren van de voorzittersrol, ondersteunen...