Pabostudenten in netwerken:Relatie sociaal-cognitieve interactievaardigheden en sociale configuratie

Pabostudenten in netwerken:Relatie sociaal-cognitieve interactievaardigheden en sociale configuratie

Pabostudenten in netwerken:Relatie sociaal-cognitieve interactievaardigheden en sociale configuratie

Individuele presentatie (30 minuten)207Emmy Vireling-Teunter; Gertina Blanket

Zaal 116ma 14:40 - 15:10

Onderzoek (n = 91) op lerarennetwerken binnen vier pabo-opleidingen toont aan dat studenten hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden verbeteren, vooral wanneer groepsdoelen, wederzijdse afhankelijkheid en een gevoel van gezamenlijkheid worden gestimuleerd. Actieve werkvormen, zoals het aanpakken van deelproblemen in subgroepen en het rouleren van de voorzittersrol, ondersteunen deze ontwikkeling.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Interactievaardigheden, Lerarennetwerken, Professionele ontwikkeling pabostudenten
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.