Archief

Het vormgeven van krachtige inductieprogramma’s wordt steeds belangrijker, maar is een complex proces waarin verschillende afwegingen en keuzes een rol spelen. In dit rondetafelgesprek worden vier kwesties over eigenaarschap, maatwerk, complexiteit en beginnende professionals geïntroduceerd en bediscussieerd, met als doel de professionele dialoog te verdiepen...