Archief

Aan de hand van de ontwerpcyclus is een methodiek ontwikkeld voor een systematische probleemanalyse voor opleidingen, als basis voor een onderbouwd verbeterplan ten behoeve van hun onderwijskwaliteit. De ontwikkelde methodiek werd door deelnemende opleidingen als behulpzaam ervaren om kwaliteit-verhogende interventies te bepalen en voor docentprofessionalisering....