Wat is nu eigenlijk het probleem? Methodiekontwikkeling voor een probleemanalyse.

Wat is nu eigenlijk het probleem? Methodiekontwikkeling voor een probleemanalyse.

Wat is nu eigenlijk het probleem? Methodiekontwikkeling voor een probleemanalyse.

Individuele presentatie (30 minuten)421Ellen Klatter, Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam); Cora Veenman-Verhoeff, Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam)

Zaal 416ma 15:40 - 16:10

Aan de hand van de ontwerpcyclus is een methodiek ontwikkeld voor een systematische probleemanalyse voor opleidingen, als basis voor een onderbouwd verbeterplan ten behoeve van hun onderwijskwaliteit. De ontwikkelde methodiek werd door deelnemende opleidingen als behulpzaam ervaren om kwaliteit-verhogende interventies te bepalen en voor docentprofessionalisering.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
ontwerpcyclus, probleemanalyse, Studiesucces
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.