Archief

Tijdens de workshop “Leren voor Duurzame Ontwikkeling, vraagt om de docent van de toekomst!” wordt ingegaan op de wijze waarop docenten leeractiviteiten faciliteren. Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte didactiek die betekenisvol- en onderzoekend leren realiseert. Dit vraagt om specifieke docentvaardigheden....

Hogeschool Utrecht presenteert een innovatief traject dat zijinstromers een dynamische leeromgeving biedt. Dit vernieuwde geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject, waarin “Samen Opleiden” centraal staat, plaatst de regie over het leerproces in handen van de zijinstromer. De nadruk ligt op de keuze van een eigen leerroute, programmatisch toetsen...

Tijdens deze presentatie wordt een good practice toegelicht waarbij vijf verschillende Europese lerarenopleidingen een partnerschap vormen met als kernopdracht: leraren opleiden. Door middel van een Blended Intensive Programme (Erasmus+programma) hebben studenten van de verschillende partners zowel online als fysiek samengewerkt en zich ontwikkeld op het...

Opleiden voor een beroep vraagt didactische en pedagogische flexibiliteit van docenten. De Spiegel Beroepsgerichte didactiek is een hulpmiddel voor opleidingsteams in beroepsonderwijs om te onderzoeken of hun eigen opleiding voldoende aansluit op de reële beroepspraktijk. In deze workshop gaan we aan de slag met het...