Actualiseren van het onderwijs doen we samen.

Actualiseren van het onderwijs doen we samen.

Actualiseren van het onderwijs doen we samen.

Workshop (60 minuten)316Gitte Hoogland; Gerdineke van Schilfhout; Gerrit Beunk; Mark Boiten; Mirjam Brand

Zaal 416ma 12:00 - 13:00

Om leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs en studenten van lerarenopleidingen goed voor te bereiden op de toekomst is actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Deze vernieuwingen moeten worden geïntegreerd in de curricula van de lerarenopleidingen. De SLO en 10voordeleraar sloegen de handen ineen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
actualisatie kerndoelen, herijking kennisbases, verbinding/samenwerking
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.