Collega’s-in-opleiding en lerarenopleiders ten tijde van het lerarentekort.

Collega’s-in-opleiding en lerarenopleiders ten tijde van het lerarentekort.

Collega's-in-opleiding en lerarenopleiders ten tijde van het lerarentekort.

Rondetafelgesprek (30 minuten)29Gerrie Amperse, Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort

Zaal 110ma 14:00 - 14:30

Lerarenopleiders worden binnen onze Opleidingsschool opgeleid tijdens:
1. Scholing voor schoolopleiders
2. Scholing voor instituutsopleiders
3. Training praktijkopleiders
4. Interne scholing binnen besturen
5. Webinars op de website
6. Platform Lerarenopleiders
7. Ontwikkelmiddagen

We hebben afspraken over de begeleiding van collega's-in-opleiding.
Hoe ziet die begeleiding eruit ten tijde van lerarentekorten?

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Begeleiden, Opleiden, Spanningsveld
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.