Een open gesprek over taboegevoelige onderwerpen, zoals relaties & seksualiteit

Een open gesprek over taboegevoelige onderwerpen, zoals relaties & seksualiteit

Een open gesprek over taboegevoelige onderwerpen, zoals relaties & seksualiteit

Workshop (60 minuten)400Daan van Engelen, Rutgers, expertisecentrum seksualiteit; Bente van Gameren, Stichting School en Veiligheid

Zaal 314di 11:10 - 12:10

Een open gesprek over taboe gevoelige onderwerpenHoe maak je taboegevoelige onderwerpen die raken aan relaties, seksualiteit en gender bespreekbaar in de klas? In deze workshop maken we een vertaalslag naar hoe je als lerarenopleider dit gesprek aangaat met jouw studenten. Je bereid ze zo voor op hunwerk als onderwijsprofessional.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Diversiteit, Relaties, Seksualiteit
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.