Evidence informed onderwijs vormgeven: (hoe) doen professionals dat?

Evidence informed onderwijs vormgeven: (hoe) doen professionals dat?

Evidence informed onderwijs vormgeven: (hoe) doen professionals dat?

Rondetafelgesprek (30 minuten)101Rutger van de Sande, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Marina Bouckaert, Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie

Stage entertainment loungedi 15:00 - 16:00

Onderwijs moet altijd evidence informed zijn – toch? Graag wisselen we met deelnemers onze ideeën over dit fenomeen uit. Tevens bespreken we kort de opzet van ons beginnende, NRO-gesubsidieerde praktijkonderzoek op vier partnerscholen voor primair onderwijs. Én delen we de eerste voorlopige bevindingen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, onderzoekend ontwerpen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.