Explore! Het gebruik van verhalen om te verbinden, te leren en te innoveren.

Explore! Het gebruik van verhalen om te verbinden, te leren en te innoveren.

Explore! Het gebruik van verhalen om te verbinden, te leren en te innoveren.

Workshop (60 minuten)407Tjitske Dijkstra, NHL Stenden; Marianne Punter, NHL Stenden

Zaal 212di 09:40 - 10:40

In de professionele ontwikkeling van de leraar is aandacht voor exploreren, het verbinden vanuit verhalen en het reflecteren op het eigen verhaal onmisbaar. Vanuit de master Learning & Innovation delen we in deze workshop verhalen van exploraties van studenten en experimenteren we met verhalende interventies die bijdragen aan duurzame veranderingen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
exploreren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.