Geïntegreerd taalonderwijs in het VO: curriculumuitdagingen voor vo-docenten en lerarenopleiders

Geïntegreerd taalonderwijs in het VO: curriculumuitdagingen voor vo-docenten en lerarenopleiders

Geïntegreerd taalonderwijs in het VO: curriculumuitdagingen voor vo-docenten en lerarenopleiders

Rondetafelgesprek (30 minuten)254Carmelde De Groot, Hogeschool Leiden; Anna van der Want, Hogeschool Leiden

Zaal 110di 15:00 - 16:00

Geïntegreerd taalonderwijs is een hot item in het PO en kan ook in het VO mogelijk bijdragen aan het vergroten van de taalvaardigheid van leerlingen. Welke voorbeelden, kansen en uitdagingen zijn er voor vo-docenten en lerarenopleiders om taal in een rijke context een plek te geven in lerarenopleidingen en scholen?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
geïntegreerd taalonderwijs, Nederlands, taal
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.