Grenzen van een beroepsprofiel? Opleiders met uiteenlopende competenties en identities vormen team

Grenzen van een beroepsprofiel? Opleiders met uiteenlopende competenties en identities vormen team

Grenzen van een beroepsprofiel? Opleiders met uiteenlopende competenties en identities vormen team

Symposium (onderzoek) (60 minuten)86Johan de Wilde, Odisee; Joke Grimmonprez, Odisee; Steven Vanmol, Odisee; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent

Beatrix Theaterma 14:00 - 15:10

Opleiden in verbinding proberen we bij Odisee zowel naar buiten als naar binnen te doen. Goed co-creëren vergt een team met een waaier aan competenties en (sub)identiteiten. Zo’n complementair team hecht maken en breed en diep professionaliseren is een uitdaging. Het verhaal van een bont lerarenopleidingsteam.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
beroepsprofiel, teacher educators (sub)identities
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.