Het begeleiden van Lesson Study als afstudeerwerk: de ontwikkeling van twee instrumenten

Het begeleiden van Lesson Study als afstudeerwerk: de ontwikkeling van twee instrumenten

Het begeleiden van Lesson Study als afstudeerwerk: de ontwikkeling van twee instrumenten

Workshop (60 minuten)328Lidewij van Katwijk, NHL Stenden; René Streutker, NHL Stenden Hogeschool

Zaal 210ma 14:00 - 15:10

In deze workshop gaan we aan de slag met twee begeleidingsinstrumenten die bedoeld zijn om diepgang van studentonderzoek te vergroten en reflectie op het leerproces te verdiepen. Beide instrumenten zijn ontwikkeld voor Lesson Study in de afstudeerfase, maar zouden ook ingezet kunnen worden bij andere vormen van praktijkonderzoek.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Lesson Study
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.