Leraar zijn in een veranderende wereld: verbonden met jezelf, de ander en de wereld

Leraar zijn in een veranderende wereld: verbonden met jezelf, de ander en de wereld

Leraar zijn in een veranderende wereld: verbonden met jezelf, de ander en de wereld

Workshop (60 minuten)388Willemijn Van Woerkum, Stichting NIVOZ

Zaal 311di 11:10 - 12:10

In deze workshop staat professionalisering van lerarenopleiders centraal. Opleiders en onderzoekers werken binnen en tussen lerarenopleidingen samen aan onderwijsontwikkeling vanuit een gedeelde onderwijsvisie. Met de door hen ontwikkelde bouwstenen voor breedvormend (opleidings)onderwijs en een praktijkvoorbeeld van een van de opleidingen, gaan deelnemers aan de slag met hun eigen vraagstukken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Breedvormend (opleidings)onderwijs, Professionalisering, Reflectie- en ontwikkelkader
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.