Leraren leren lesgeven met ict: de lerarenopleider als rolmodel

Leraren leren lesgeven met ict: de lerarenopleider als rolmodel

Leraren leren lesgeven met ict: de lerarenopleider als rolmodel

Posterpresentatie (30 minuten)428Dana Uerz, IXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN University of Applied Sciences; Manon van Zanten, IXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN University of Applied Sciences

Royal Barma 14:00 - 14:30

Van lerarenopleiders wordt verwacht dat zij toekomstige leraren voorbereiden op het lesgeven met en over ict door als rolmodel ict in te zetten in hun eigen onderwijs, pedagogisch-didactische achtergronden te expliciteren en een vertaling maken naar de onderwijspraktijk. Met deze poster presenteren we hoe lerarenopleiders deze drieslag vormgeven.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
leren en lesgeven met ict, rolmodel
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.