Lesgeven in burgerschapshoudingen?De nieuwe kerndoelen en het veranderende beroepsbeeld v/d leraar

Lesgeven in burgerschapshoudingen?De nieuwe kerndoelen en het veranderende beroepsbeeld v/d leraar

Lesgeven in burgerschapshoudingen?De nieuwe kerndoelen en het veranderende beroepsbeeld v/d leraar

Workshop (60 minuten)322Eline Veldt, Hogeschool Inholland; Luuk Kampman, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); Matthijs Driebergen, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); Marietje Beemsterboer, Hogeschool Inholland; Mascha Enthoven, Hogeschool Inholland

Zaal 416di 09:40 - 10:40

In tegenstelling tot de huidige kerndoelen die zich vooral richten op kennis, vaardigheden en attitudes, vragen de nieuwe kerndoelen burgerschap om kinderen bepaalde ‘handelingsperspectieven’ aan te leren. Wat vraagt het aanleren van ‘handelingsperspectieven’ van leraren? Hoe doe je dat in diverse schoolpopulaties en op scholen met een sterk religieuze identiteit?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Burgerschap, Didactisch handelen, Pedagogische Opdracht
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.