Normatieve reflectieve professional

Normatieve reflectieve professional

Normatieve reflectieve professional

Individuele presentatie (30 minuten)342Violet Best, HAN University of Applied Sciences

Zaal 115ma 14:40 - 15:10

Binnen onze master pedagogiek werken studenten aan professionele identiteitsontwikkeling. De student onderzoekt wie hij/zij als professional is, wil zijn of worden. Persoonlijke professionele leerwensen krijgen de ruimte en normatieve professionalisering krijgt aandacht. Zo rusten wij student toe professionele ruimte en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan pedagogische beweging.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, normatieve reflectieve professional, professionele ontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.