Professional doctorates: leraren opleiden tot interventie-experts binnen onderwijs en HR

Professional doctorates: leraren opleiden tot interventie-experts binnen onderwijs en HR

Professional doctorates: leraren opleiden tot interventie-experts binnen onderwijs en HR

Workshop (60 minuten)384Ariënnevan Staveren, Hogeschool Marnix; Helma Oolbekkink, Hogeschool Arnhem-Nijmegen; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 323ma 16:20 - 17:20

Het professional doctorate is een praktijkgerichte tegenhanger van de academische promotie. Kern is om experts op kwalificatieniveau 8 op te leiden die kunnen interveniëren in complexe contexten. Binnen het domein Leren & Professionaliseren werken 7 hogescholen aan zo’n PDtraject gericht op onderwijs en HR. In februari starten de eerste kandidaten.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, Opleidingenstelsel, Professional doctorate
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.