Professionele leergemeenschappen in bovenschoolse netwerken als duurzame professionaliseringsvorm

Professionele leergemeenschappen in bovenschoolse netwerken als duurzame professionaliseringsvorm

Professionele leergemeenschappen in bovenschoolse netwerken als duurzame professionaliseringsvorm

Individuele presentatie (30 minuten)8Wouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen; Els Tanghe, Universiteit Antwerpen

Zaal 212ma 14:40 - 15:10

Kwaliteitsvolle samenwerkingsverbanden tussen schoolleiders duurzaam opstarten is niet vanzelfsprekend. Dit onderzoek focus op de wijze waarop professionele leergemeenschappen als vorm van formeel collectief leren zich binnen bestaande bovenschoolse netwerken ontwikkelen tijdens een tweejarig professionaliseringstraject, wat ervaren (leer)outcomes zijn en welke variabelen een duurzame ontwikkeling op langere termijn beïnvloeden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
bovenschoolse netwerken, professionele leergemeenschappen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.