Reflecteren in de Pabo door middel van de werkvorm ‘spiegelbrief’ draagt bij aan inclusief onderwijs

Reflecteren in de Pabo door middel van de werkvorm ‘spiegelbrief’ draagt bij aan inclusief onderwijs

Reflecteren in de Pabo door middel van de werkvorm 'spiegelbrief' draagt bij aan inclusief onderwijs

Workshop (60 minuten)436Roos Spijkerman, NHLStenden; José Middendorp, NHLStenden

Zaal 211di 09:40 - 10:40

In de professionele ontwikkeling van de leraar is reflectie op de wisselwerking tussen verschillende actoren in systemen belangrijk. We proberen in de Minor Gedrag & Leren van NHL Stenden op deze complexiteit grip te krijgen met behulp van de werkvorm 'spiegelbrief'.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
fenomenologische houding, systemische blik
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.