Schoolopleider in het VO, van taak naar functie?!

Schoolopleider in het VO, van taak naar functie?!

Schoolopleider in het VO, van taak naar functie?!

Rondetafelgesprek (30 minuten)350Gosien Schouten, Partnerschap Op Reis; Janneke Geurts, Partnerschap Op Reis

Zaal 110di 09:40 - 10:40

Ons rondetafelgesprek verkent de evolutie van het beroepsprofiel van de schoolopleider VO en de implicaties daarvan voor hun professionele ontwikkeling. De aanleiding van dit rondetafelgesprek ligt in de veranderende context van het opleiden. Zoals het leren in netwerken en de diversiteit aan leraren in opleiding.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Schoolopleider
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.