SOS: Ontwikkeling van een Student Ontwikkel Systeem voor onderzoekend vermogen

SOS: Ontwikkeling van een Student Ontwikkel Systeem voor onderzoekend vermogen

SOS: Ontwikkeling van een Student Ontwikkel Systeem voor onderzoekend vermogen

Rondetafelgesprek (30 minuten)305Lidewij van Katwijk, NHL Stenden

Zaal 110di 15:00 - 16:00

Voor een Comeniusproject heb ik een eerste ontwerp gemaakt voor een digitaal reflectie-instrument om ontwikkeling van onderzoekend vermogen zichtbaar te maken. Dit heet het student ontwikkel systeem (SOS) onderzoekend vermogen. In dit rondetafelgesprek wil ik ingaan op óf en hoe we dit kunnen inzetten en bij het (samen) opleiden.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, formatieve toetsing, onderzoekend vermogen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.