Stedelijk expertiseteam Nieuwkomers PO in de stad Utrecht

Stedelijk expertiseteam Nieuwkomers PO in de stad Utrecht

Stedelijk expertiseteam Nieuwkomers PO in de stad Utrecht

Individuele presentatie (30 minuten)364Mary Aben; Jenny Olsthoorn

Zaal 117ma 15:40 - 16:10

Het verzorgen van een doorlopend onderwijsaanbod aan nieuwkomers vraagt om een meerjarige visie waarin breedgedragen samenwerking zorgt voor o.a. vergroten van kennis en expertise.

Taalschool Utrecht (PCOU Willibrord) en de samenwerking binnen de stad Utrecht binnen het stedelijk expertiseteam onder de vleugels van het SWV Utrecht biedt een good practise.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
doorgaande lijn nieuwkomers, expertise deling, Stedelijk netwerk
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.