Taalvaardigheid en taaldidactische competentie van leraren-in-opleiding

Taalvaardigheid en taaldidactische competentie van leraren-in-opleiding

Taalvaardigheid en taaldidactische competentie van leraren-in-opleiding

Rondetafelgesprek (30 minuten)157Dorien Doornebos, Fontys; Mirjam de Bruijne, Hogeschool Rotterdam; Roeland Harms, Hogeschool Arnhem/Nijmegen; Anne Kerkhoff, Fontys

Stage entertainment loungedi 09:40 - 10:40

Om de basisvaardigheden van leerlingen te vergroten moeten alle docenten taalbewuste docenten zijn en taalgerichte didactieken in hun lessen inzetten. Door zelf taalbewust onderwijs te geven, kunnen lerarenopleiders zowel deze didactische vaardigheid als de eigen taalvaardigheid van hun studenten vergroten.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Basisvaardigheden, Taalbewust lesgeven, Taaldidactische competentie
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.